Проект на Министерство за култура и Светска банка
  
 
 Почеток : Визуелни уметности 

ПО ТРЕТ ПАТ ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДРЕН“

(www,culture.in.mk, 29.06.2010) - Од први до деветти јули по трет пат во манастирскиот комплекс „Св. Илија“ во селото Дрен, ЦК „Марко Цепенков“ ќе ја организира ликовната колонија „Дрен 2008“ на која ќе учествуваат 13 уметници од земјата и странство.
Од Македонија ќе творат: Сергеј Дамовски, Владимир Кнежевиќ, Весна Богоевска, Роберт Пашовски, Радомир Кнежевиќ, Јасминка Новковска,
Олгица Антовска, Христина Зафировска... од Бугарија Виолета Танова, од Полска Агнешка Сирацка.
Колонијата „Дрен 2008“ од година во година станува се порепрезентативна манифестација. Годинава има и интернационален карактер. Од Центарот очекуваат колонијата да стане препознатлив бренд не само за Прилеп, туку и за Македонија.
Делата што ќе бидат создадени на „Дрен 2008“ ќе бидат презентирани на изложба.
Во претходните две колонии се создадени 70 слики.
Колонијата се реализира со поддршка на Министерството з акултура на Р. Македонија. 

 

 
 
 

 

 

 

brzi - 2001